Käyttämäsi selain on vanhentunut. Päivitäthän selaimesi uusimpaaan versioon käyttääksesi sivustoa.

Turvallisuus varastossa tehostaa materiaalivirtaa

Suurempi kuva
Linde Material Handlingin interaktiivinen varoitusliivi parantaa varastosi työturvallisuutta.

Sisälogistiikan tärkein prioriteetti on varaston ja tuotantoympäristön turvallisuus. Koska materiaalinkäsittelyn kysyntä kasvaa jatkuvasti, on erittäin tärkeää varmistaa, että käytössä on luotettavat menetelmät kuljettajien, työntekijöiden, kuljetettavien tavaroiden, hyllyjen ja muiden varusteiden suojaamiseksi. Näihin kasvaviin vaatimuksiin vastaamiseksi teollisuustrukkien on oltava kovassa käytössä entistä nopeammalla, monipuolisemmalla ja tehokkaammalla tavalla. Nämä haasteet lisäävät onnettomuusriskiä.

Työturvallisuus keskiössä

Euroopan unionin tilastotoimiston tutkimuksessa osoitettiin, kuinka tärkeää työturvallisuus on: EU:n työtapaturmien analyysissa havaittiin, että lähes 18 % kaikista suurista tapaturmista tapahtui kuljetuksen ja varastoinnin seurauksena. Valmistustoiminnan osuus on pienempi, noin 14 % (EUROSTAT 2017). Saksassa tehtiin myös hiljattain varastoturvallisuuden tapaustutkimus (DGUV 2021). Tutkimuksen mukaan Saksan varastoissa tapahtuu yli 133 trukkeihin liittyvää onnettomuutta per työpäivä, mukaan lukien 60 onnettomuutta, joissa osallisena oli haarukkatrukki ja 13, joissa osallisena oli haarukkavaunu.

Myös ”pienet” onnettomuudet on huomioitava

Työtapaturmiin lasketaan henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lisäksi myös tapaukset, joissa vahingoittui trukkeja, kuljetettavia tavaroita tai infrastruktuuria. Ihmishenkien suojaaminen on aina ensisijainen tavoite. Käytännössä esiintyy enemmän tapauksia, joissa ilmenee pieniä omaisuusvahinkoja, mikä sitten johtaa ylimääräisiin korjauskustannuksiin ja työnkulun häiriöihin. Kattavaan turvallisuusmenettelyyn tulee siksi sisältyä toimenpiteitä näiden taloudellisten rasitteiden vähentämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kuljettajat myös tuntevat olonsa turvalliseksi, kun he voivat esimeriksi käyttää avustinjärjestelmiä: tämä sallii heidän keskittyä paremmin tavaroiden käsittelyyn ja tuottavaan työskentelyyn.

Visio: 100-prosenttisesti ilman onnettomuuksia

Linde Material Handlingilla on selkeä tavoite välttää 100 prosenttia sisälogistiikan onnettomuuksista. Tämä on ”Vision Zero” -turvallisuusfilosofian kantava voima tarkoituksenaan parantaa sisäisten kuljetusten turvallisuutta ja estää tavaroiden käsittelyn onnettomuuksia trukkien käytössä ja muissa prosesseissa. Siksi Linde kehittää teollisuustrukkien teknisiä innovaatioita, älykkäitä avustinjärjestelmiä, kattavia koulutusohjelmia ja konsultointipalveluita. Tuloksena on integroidut ratkaisut, jotka auttavat yrityksiä päihittämään moderniin ja turvalliseen sisälogistiikkaan liittyvät moninaiset haasteet.

Turvallisuus – suurempi kuva

Varasto- ja tuotantoympäristöjen turvallisuus vaatii muutakin kuin oikeiden varusteiden asentamisen trukkeihin – se vaatii materiaalivirtojen, sisäisten prosessien ja työntekijöiden pätevyyden kokonaisvaltaista harkintaa. Jotta kaikki turvallisuustekijät voidaan kirjata ja optimoida, Linde tarjoaa rakenteellisen neuvontapalvelun, digitaalisen kalustonhallinnan ja laajamittaisen koulutusohjelman.

Linde Safety Scan auttaa parantamaan varaston turvallisuutta.

Linde Safety Scan

Linde Safety Scan tarjoaa operaattoreille johdonmukaisen tavan minimoida sisäisiin liikennetoimintoihin liittyvät turvallisuusriskit. Systemaattisessa analyysissa noudatetaan selkeästi määriteltyä prosessia: Linden turvallisuuskonsultit määrittelevät tavoitteet yhteistyössä asiakkaan vaatimuksiin perustuen ja auttavat tunnistamaan mahdollisesti vaarallisia vyöhykkeitä, jotta voidaan kehittää räätälöityjä menetelmiä ja suositeltuja toimenpiteitä. Konsulttimme auttavat sitten menetelmien käyttöönotossa ja etenemisen dokumentoinnissa.

Lue lisää
Linde Material Handlingin digitaalinen connect-kalustonhallintaratkaisu parantaa kuljettajien turvallisuutta.

Digitaalinen kalustonhallinta

Digitaalinen connect-kalustonhallintaratkaisu sisältää useita toimintoja kuljettajien ja varaston turvallisuuden parantamiseksi. Käyttöoikeuksien hallinta mahdollistaa trukkien mukauttamisen käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Esimerkiksi trukin enimmäisnopeutta voidaan rajoittaa perustuen kuljettajan pätevyyteen ja trukin käyttötarkoitukseen. Kuljettaja voi myös varmistaa trukin kunnon sovelluksella ennen töiden aloittamista. Lisäksi connectin ominaisuuksiin sisältyvät sähköinen vaurioiden seuranta, virhekoodien automaattinen lähettäminen ja käyttötietojen analyysi.

Lue lisää
Linde Material Handlingin koulutusohjelma auttaa parantamaan varaston turvallisuutta jatkuvalla tavalla.

Koulutusohjelma

Kuljettajien koulutus on huipputärkeä tekijä kaikenlaisten onnettomuuksien estämiseksi. Linde Material Handling tarjoaa kattavan koulutusohjelman aloitteleville kuljettajille ja kaikenlaisten trukkien spesialisteille. Painopisteenä ovat seminaarit, joiden aikana spesialistit, kuten ajo-opettajat ja työturvallisuusvastaavat, tarjoavat teoreettista ja käytännönläheistä perus- ja erityiskoulutusta. Linde tukee ohjelmallaan asiakkaiden tarpeita varastojen turvallisuuden jatkuvaa parantamista varten ja trukkitapaturmien välttämiseksi.

Lue lisää

Turvallisuus vakiona

Linde Material Handlingin haarukka- ja varastotrukeissa on vakiona useita varaston turvallisuutta parantavia aktiivisia ja passiivisia ominaisuuksia trukkitapaturmien välttämiseksi. Tämä alkaa heti trukin muotoilusta: kuljettajan työasema on suunniteltu pitämään hänen koko kehonsa trukin sisällä samalla, kun hän voi pitää ympäristöään hyvin silmällä. Linde kiinnittää kaikkien trukkiensa suunnittelussa paljon huomiota selkeän näkyvyyden tarjoamiseen kuljettajalle.

Linde Material Handlingin laitteiden runkojen muotoilu on suunniteltu varmistamaan kuljettajan turvallisuus

Selkeä näkyvyys kuormaan ja ympäristöön

Kuljettajat voivat luottaa Linden trukkien suojausominaisuuksiin myös huippunopeudella. Monissa Linden trukeissa on varusteena useita itsenäisiä jarrujärjestelmiä. Vakio-ominaisuuksiin sisältyvät muun muassa automaattiset seisontajarrut, jotka estävät trukkeja liukumasta tahattomasti kaltevilla pinnoilla ja kuormattaessa raskaita ajoneuvoja. Lisäksi Linde Curve Assist hidastaa liikettä käännöksissä automaattisesti

Kuormien luotettava käsittely

Linden trukkien tärkeä suorituskykyominaisuus on raskaiden kuormien turvallinen käsittely. Esimerkiksi sähkö- ja polttomoottoritoimisten trukkien kallistussylinterit on asennettu vakaan katto- ja runkorakenteen takaosaan. Pidempi vipu parantaa maston vakautta entisestään ja vähentää heilumista suurilla nostokorkeuksilla. Näin ollen kuljettaja voi työskennellä tarkemmin, nopeammin ja ennen kaikkea turvallisemmin. Kapeammat mastotangot parantavat näkyvyyttä.

Vähemmän rasittava työskentely

Linde Material Handling tukee turvallisempaa ja vähemmän rasittavaa työskentelyä keskittymällä ergonomisiin työolosuhteisiin.

Työntömastotrukin kuljettajan työasema

Ergonomiset työolosuhteet ovat avainasemassa työskentelyn rasittavuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Linde painottaa vahvasti työntekijöiden suojaamista tärinältä ja nykäyksiltä parhaalla mahdollisella tavalla. Moottorin, ohjausakselin ja kuljettajan työaseman erottaminen rungosta ovat tehokkaita teknologiaratkaisuja Linden teollisuustrukkien käyttömukavuuden maksimoimiseksi, jotta kuljettaja voi keskittyä paremmin työhönsä.

Lue lisää

Turvallinen toiminta työympäristössä – valo- ja varoitusjärjestelmät

Linde Material Handlingin interaktiivinen varoitusliivi varoittaa trukkien kuljettajia ja jalankulkijoita vaarallisista tilanteista.

Jalankulkijoiden varoitusnauha

Jalankulkijoiden varoitusnauha on Linde Material Handlingin innovatiivisen Safety Guard -järjestelmän uusin ominaisuus. Se on suunniteltu varoittamaan käyttäjiä, erityisesti jalankulkijoita, mahdollisista vaaroista etukäteen. Nauhan älyteknologia varoittaa käyttäjiä mahdollisista vaaroista valoilla, värinällä ja äänellä, mikä parantaa varastotoiminnan turvallisuutta sekä sisällä että ulkona.

Lue lisätietoja jalankulkijoiden varoitusnauhasta!
Linde Material Handlingin Linde Safety Guard parantaa varaston turvallisuutta.

Linde Safety Guard

Teollisuustrukkien käyttöön liittyy monimutkaisia ihmisten ja koneiden välisiä vuorovaikutuksia. Linde Safety Guard on innovatiivinen avustinjärjestelmä, joka parantaa sekä trukkien kuljettajien että lähellä olevien jalankulkijoiden turvallisuutta.

Lue lisää
Linde BlueSpot™ -varoitusjärjestelmä helpottaa trukkien havaitsemista.

Linde BlueSpot™

Linde BlueSpot™ -varoitusjärjestelmä parantaa varaston turvallisuutta, sillä LED-kohdevalo helpottaa trukkien havaitsemista.

Lue lisää
Linde Material Handlingin innovatiivinen Linde VertiLight -valaistuskonsepti ja Linden LED-valonauhat tarjoavat luotettavan tavan parantaa varaston turvallisuutta.

VertiLight ja LED-nauhat

Riittävän valaistuksen varmistaminen kaikkina aikoina on tärkeää teollisuustrukkien tehokasta käyttöä ja varaston turvallisuutta varten. Linde VertiLight ja Linden LED-valonauhat ovat kaksi Linde Material Handlingin tarjoamaa innovatiivista valaistuskonseptia.

Lue lisää
Linde Material Handlingin Linde TruckSpot ilmoittaa trukin lähestymisestä valomerkillä.

Linde TruckSpot

Kapeat hyllyvälit, näkyvyyttä rajoittavat risteykset ja hämmentävästi suunnitellut työalueet tekevät peruuttavan trukin havaitsemisesta vaikeaa jalankulkijoille. Linde TruckSpot on optinen varoitin, joka ilmoittaa trukin lähestymisestä valomerkillä.

Lue lisää

Peruutusavustinkamera

Peruutusavustinkamera on tekoälyä hyödyntävä kamerapohjainen avustinjärjestelmä, joka varoittaa kuljettajaa törmäämisestä jalankulkijoihin ja hidastaa trukin nopeutta.

Lue lisää

Trukkien ja kuormien turvallinen käsittely – kuljettajien avustinjärjestelmät

Linde Material Handlingin Load Management Advanced -järjestelmä tekee tavaroiden kuljettamisesta suuren nostokorkeuden pinontatrukeilla helpompaa ja turvallisempaa.

Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced tekee tavaroiden kuljettamisesta pinontatrukeilla helpompaa ja turvallisempaa Se antaa kuljettajalle visuaaliset ja äänitoimiset varoitukset suurella värinäytöllä. Se myös estää nostotoiminnon käytön automaattisesti, jos kuorman paino ylittää enimmäiskapasiteetin.

Lue täältä lisää Load Management Advancedista.

Load Management Advanced

Linde Load Management Advanced tekee tavaroiden kuljettamisesta pinontatrukeilla helpompaa ja turvallisempaa Se antaa kuljettajalle visuaaliset ja äänitoimiset varoitukset suurella värinäytöllä. Se myös estää nostotoiminnon käytön automaattisesti, jos kuorman paino ylittää enimmäiskapasiteetin.

Lue lisää Load Management Advancedista.
Linde Material Handlingin Load Management Advanced -järjestelmä tekee tavaroiden kuljettamisesta suuren nostokorkeuden pinontatrukeilla helpompaa ja turvallisempaa.
Linde Material Handlingin Safety Pilot auttaa myös ehkäisemään vastapainotrukkien kaatumisia.

Linde Safety Pilot

Linde Material Handlingin kehittämä Safety Pilot -järjestelmä vähentää vastapainotrukin kallistumisriskiä. Kuljettaja näkee pieneltä näytöltä jatkuvasti tärkeät parametrit, kuten kuorman painon ja painopisteen etäisyyden. Jos trukin ajettavuus saavuttaa kriittisen tason, näytöllä näytetään varoitusvärit ja varoitusääni toistetaan.

Lue lisää
Linde Material Handlingin työntömastotrukkien Dynamic Mast Control -avustinjärjestelmä parantaa varastotyön turvallisuutta.

Dynamic Mast Control

Linde Material Handlingin työntömastotrukkien Dynamic Mast Control -avustinjärjestelmä vähentää maston heiluntaa erityisesti suurilla nostokorkeuksilla, mikä parantaa varastotyön tehokkuutta ja turvallisuutta.

Lue lisää
Linde Material Handlingin K-trukin Active Stability Control -avustinjärjestelmä

Active Stability Control

Kapeakäytävätrukkeja käytetään suurilla työkorkeuksilla. Kapeiden käytävien hyllyetäisyydet lasketaan erittäin tarkasti. Näin ollen varaston lattiapinnan pienikin epätasaisuus voi aiheuttaa ongelmia. Linde Material Handlingin K-trukin Active Stability Control -avustinjärjestelmä on innovatiivinen ratkaisu.

Lue lisää
Linde Material Handlingin Aisle Safety Assistant (ASA) -järjestelmä auttaa vähentämään vaurioita varastotyössä.

Aisle Safety Assistant

Linden Aisle Safety Assistant (ASA) -järjestelmä sopeuttaa trukin liikkeet ympäristöön ja auttaa vähentämään vaurioita varastotyössä. ASA:n ansiosta kapeakäytävätrukit voivat navigoida lattiaan upotettujen RFID-tunnisteiden tai hyllyjen pylväisiin kiinnitettyjen viivakoodien avulla.

Lue lisää

Eteneminen kohti entistä turvallisempia varastoja

Linde Material Handlingin ”Vision Zero” -filosofia on kaikkia tuotteitamme ja palveluitamme yhdistävä sisälogistiikan maailmassa menestynyt tekijä. Tämän filosofian pohjalta suunnitellut ratkaisut tekevät sisäisten kuljetustöiden turvallisuusennätyksiä. Neuvot ja palvelutarjonta mahdollistavat mahdollisimman turvallisten työympäristöjen kehittämisen. Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut tukevat käyttäjien prosessien jatkuvaa parantamista.

Eteneminen kohti entistä turvallisempaa sisälogistiikkaa

Linde Material Handlingin ”Vision Zero” -filosofia on kaikkia tuotteitamme ja palveluitamme yhdistävä sisälogistiikan maailmassa menestynyt tekijä. Tämän filosofian pohjalta suunnitellut ratkaisut tekevät sisäisten kuljetustöiden turvallisuusennätyksiä. Neuvot ja palvelutarjonta mahdollistavat mahdollisimman turvallisten työympäristöjen kehittämisen. Innovatiiviset digitaaliset ratkaisut tukevat käyttäjien prosessien jatkuvaa parantamista.

Linden turvallisuusratkaisut – hyötyjen pikakatsaus

Tuotteet

Voit luottaa jokaisen Linde-trukin kohdalla vakiovarusteina tarjottaviin turvaominaisuuksiin ja helposti jälkiasennettaviin teknologioihin. Innovatiiviset jälkiasennusvaihtoehtomme mahdollistavat kokonaisten kalustojen päivityksen.

Neuvonanto ja tuki

Asiakkaalle räätälöidyt asiantuntijaneuvot, täysi palveluvalikoima ja suora tuki: voit luottaa kattavaan tukeemme aina, kun sinulla on kysyttävää turvallisuudesta.

Innovaatiot

Linden huipputekniset avustinjärjestelmät ja innovaatiot nostavat varaston turvallisuuden vielä korkeammalle tasolle kuin lainsäädäntö vaatii.

Keeping a healthy distance

The most important measure to avoid infection with Covid-19 is to keep a safe distance between two people. This distance is not always easy to maintain when working together in production or in the warehouse. The subjective and objective assessment is often different. This task is now taken over by the Secure Distance Vest from Linde Material Handling. The vest measures the distance between employees using ultra-wideband radio waves and warns employees if the space is below the minimum distance.

People in the warehouse wearing the secure distance vest from Linde Material Handling
Employee checking the Secure Distance Vest from Linde Material Handling
Two Secure Distance Vests from Linde Material Handling interacting with each other
People in the warehouse wearing the secure distance vest from Linde Material Handling
Employee checking the Secure Distance Vest from Linde Material Handling
Two Secure Distance Vests from Linde Material Handling interacting with each other