Käyttämäsi selain on vanhentunut. Päivitäthän selaimesi uusimpaaan versioon käyttääksesi sivustoa.

Huolto ja korjaus

Kaikki tarvittava tehokasta kalustoa varten
Linden huoltoteknikko

Jotta teollisuustrukit tukevat toimintaa tehokkaasti, niiden on tärkeintä olla jatkuvasti käytettävissä. Linde Material Handling Services auttaa tässä huolto- ja korjauspalveluilla. Huippupätevät huoltoteknikkomme varmistavat vaatimustenmukaisuuden, huoltovälien toteutumisen sekä yli 300 trukkityypin nopean ja luotettavan huollon ja korjauksen.

Yritykset voivat hyötyä parhaasta mahdollisesta trukkien ja kaluston käytettävyydestä sekä olla luottavaisin mielin työterveyden ja -turvallisuuden suhteen. Säännöllinen huolto myös alentaa käyttökustannuksia ja parantaa teollisuustrukkien jälleenmyyntiarvoa. Linde tarjoaa asiakkaan tarpeisiin täydellisesti räätälöidyt palvelupaketit kertaluontoisista korjauksista kattaviin huoltosopimuksiin.

Laajaan palveluverkkoon kuuluu noin 8 500 huoltoteknikkoa ympäri maailman, jotta voimme palvella asiakasta läheltä. Linde tarjoaa tukea kellon ympäri viikon jokaisena päivänä. Näin ollen haarukkatrukkisi ja varastonkäsittelylaitteesi voidaan pitää jatkuvasti tuottavina ja turvallisina, jotta toimintasi on kustannustehokasta ja kestävää.

Suorituskyky

Teollisuustrukkiesi suorituskyky ja käytettävyys ovat erittäin tärkeitä niiden tuottavuuden varmistamiseksi. Linde varmistaa huippuluokan suorituskyvyn ennakoivalla huollolla, nopeilla korjauksilla paikan päällä ja tarvittaessa vaihtotrukeilla.

Turvallisuus

Turvallisuus, sekä ihmisten että koneiden, on huipputärkeää. Valmistajan suorittama huolto alentaa toiminnallisia ja oikeudellisia riskejä. Linden huoltoteknikot tuntevat huoltovaatimusten ohella myös lailliset vaatimukset, ja he tarjoavat huoltodokumentaation saumattomalla tavalla.

Käyttökustannukset

Linden oman henkilöstön suorittama tarkka huoltotoimenpiteiden suunnittelu ja huoltovälien noudattaminen säästävät aikaa ja rahaa. Linden huoltoteknikot myös havaitsevat aikaiset vahinkojen merkit ja tuntevat asianmukaiset ennakoivat toimenpiteet. Näin voidaan vähentää jälkivaurioita ja välttää tarpeettomat korjaukset. Takuu myös säilyy ja jälleenmyyntiarvo kasvaa.

Kestävyys

Kestävyys on toinen tärkeä tekijä Linden huollossa. Resurssien kulutus vähenee tehokkaasti hallitun huollon ja pisimpien mahdollisten huoltovälien ansiosta. Tämä hyödyttää sekä ihmisiä, ympäristöä että yrityksiä.

Huoltoteknikko ja työkalupakki

Korjauspalvelu

Huoltohenkilöstö puhelimessa

Nopeaa apua vaurioihin, kulumiseen ja muuntovaatimuksiin

Teollisiin trukkeihin kohdistuu kovia vaatimuksia monivuorotyön ja ankarien olosuhteiden myötä. Äärimmäiset ympäristötekijät esimerkiksi valimoilla, kylmävarastoissa, kalastusalalla ja toimialoilla, joilla laitteet altistuvat suurelle määrälle pölyä, voivat myös nopeuttaa kulumista. Jos trukki vahingoittuu esimerkiksi erityisen intensiivisen käytön tai kuljettajan keskittymisen herpaantumisen vuoksi, Linde Material Handling tarjoaa tukea nopeasti ja luotettavasti myös ilman etukäteen tehtyä huoltosopimusta. Yksi puhelu huoltonumeroon riittää, ja teknikko lähtee matkaan mukanaan tarvittavat alkuperäiset varaosat. Linden laajamittaisen palveluverkon ansiosta voidaan varmistaa nopeat vasteajat ja jatkuva saatavuus.

Muuntaminen ja jälkiasennus erityisvaatimuksiin

Jokapäiväiseen logistiikkatoimintaan kuuluu muitakin haasteita kuin kuluminen ja korjaukset. Teollisuustrukkien käyttöolosuhteet voivat muuttua esimerkiksi uusien logistiikkaprosessien, yrityksen tilojen muuttuvan infrastruktuurin sekä korkeampien turvallisuus- ja mukavuusvaatimusten myötä. Näissä tapauksissa Linden suorittama pienimuotoinen muuntaminen tai yksinkertainen jälkiasennus riittää. Jotta toiminta voi jatkua keskeytyksettä myös suurten muuntotöiden aikana, Linden koko Euroopan suurimmasta vuokrakalustosta on saatavilla korvaavia trukkeja.

LED-kohdevalaisimen jälkiasennus trukkiin

Säännöllinen huolto

Ennakoivat toimet vikojen ja korjauskustannusten minimoimiseksi

Teollisuustrukkien ei pitäisi ihannetapauksessa vaatia korjauksia. Onnettomuuksien ohella varastonkäsittelylaitteita tai haarukkatrukkeja tarvitsee useimmiten korjata vain jatkuvan käytön eli normaalin kulumisen myötä. Suuret korjaukset voidaan välttää, jos kuluminen huomataan nopeasti, minimoidaan ja estetään.

Sopivat huoltovälit

Vaurioiden ja vuotojen havainnointi, jarru- ja ohjausjärjestelmien tarkistus ja hydrauliöljyn vaihto: Linden huoltoteknikot havaitsevat osana huoltosopimusta kulumat nopeasti ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin. Huoltovälit määritellään valmistajan teknisten tietojen mukaan ja ne sovitetaan trukkikohtaisesti suurempien työkuormien tapauksessa. Linden huoltotiimi koordinoi huollon määräajat säännöllisten turvatarkistusten, kuten päästötestien, mukaan. Näin ollen yritykset voivat myös täyttää lailliset turvavaatimukset yhdellä kertaa.

Saumaton tarkistus huipputeknisellä diagnostiikalla

Autoteollisuudessa käytettävää tehokasta ohjaustekniikkaa voidaan hyödyntää myös teollisuustrukkien nopeaan ja luotettavaan analyysiin. Säännöllisen huollon ohella tämä sallii Linden huoltoteknikon ehdottaa ennakoivia toimenpiteitä suunnittelemattomien käyttökatkosten ja lyhytaikaisten korjausten välttämiseksi.

Säännöllisellä huollolla voidaan varmistaa trukkien pitkäaikainen toiminta sekä käyttökatkosten ja korjauskustannusten minimointi.

Täysi palvelu

Kattavaa ja suoraviivaista: Vikariskien minimointi palvelusopimuksilla

Täysi palvelusopimus on hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat varmistaa trukkien maksimaalisen käytettävyyden ja olla mahdollisimman vähän tekemisissä huollon ja korjauksen kanssa. Näin voit jättää kaikki tarvittavat toimet aina suunnittelusta ja koordinoinnista ammattimaiseen käyttöönottoon ja saumattomaan dokumentointiin Linden palvelutyöntekijöiden ja huippupätevien huoltoteknikkojen tehtäväksi. Täysi palvelusopimus sisältää kattavasti kaikki tarvittavat huoltotoimenpiteet, kuten huollon määräajat, korjaukset, varaosien hankinnan ja turvatarkistukset.

Konsultointi asiakkaan kanssa paikan päällä

Räätälöinti asiakkaan vaatimuksiin

Yritykset voivat valita laajasta valikoimasta oikean sopimuksen omien vaatimustensa mukaan. Lisäksi täyttä palvelusopimusta voi mukauttaa erinäisillä vaihtoehdoilla vastaamaan asiakkaan toiveita, kuten määritellyt vaste- ja korjausajat, huoltoteknikkojen pysyvä osoittaminen kalustonhallintaan paikan päälle sekä koko akunhallintajärjestelmän ylläpito. Täysi palvelusopimus on varteenotettava vaihtoehto riippumatta käytössä olevien teollisuustrukkien määrästä. Tehokkaan toiminnan ytimessä ovat saumaton käyttö ja mahdollisimman alhaiset sisäiset huolto- ja korjauskustannukset.

Huollon optimaalinen suunnittelu

Jatkuvalla huollolla voidaan vähentää kalliita korjauksia merkittävästi. Jos korjaustarvetta kuitenkin ilmenee, Linde integroi korjauksen tehokkaasti tuotantoprosessien suunnitteluun etukäteen ja yhdistää huoltotyöt loogisesti, jotta käyttökatkokset minimoidaan. Tämä mahdollistaa myös säännöllisten huoltotoimenpiteiden koordinoinnin lainsäädännöllisten tarkistusten, kuten Euroopassa vaaditun FEM 4.004 -tarkistuksen, kanssa. Näin voidaan myös vähentää käyttökatkoksia ja kustannuksia.

Valmistajan tarjoaman huollon hyötyjen yleiskatsaus

 • Trukkien maksimaalinen käytettävyys ja tehokkuus
 • Kehittyvien vaurioiden havaitseminen aikaisin
 • Johdonmukainen turvallisuusriskien minimointi
 • Tarpeettomien korjausten ja jälkivaurioiden luotettava välttäminen
 • Ennakoitavat ja läpinäkyvät ylläpito- ja huoltokustannukset
 • Taattu takuuehtojen noudattaminen
 • Taattu lainsäädännön vaatimusten noudattaminen
 • Luotettava huoltodokumentaatio
 • Trukkien jälleenmyyntiarvon huomattava nousu

Tarkistukset ennen töiden aloittamista

Yrityksen jokainen trukkikuljettaja voi osallistua yksinkertaisella mutta tärkeällä tavalla saumattoman toiminnan varmistamiseen. Jos kuljettajat tarkistavat teollisuustrukkinsa ennen töiden aloittamista, voidaan paitsi parantaa turvallisuutta, myös säilyttää trukkien optimaalinen käyttökunto. Voit katsoa tästä yleiskatsauksen kaikista sähkö- ja polttomoottoritrukkien tarvittavista tarkistuksista:

Runko, kori ja varusteet

 1. Tarkista ohjauspylvään säätömekanismin tukevuus.
 2. Tarkista kuljettajan istuimen ja turvavyön kunto: tukevuus, kuluminen, vauriot.
 3. Tarkista renkaat ja vanteet: profiili, ulkoiset vauriot, ilmanpaine.
 4. Tarkista voimansiirtojärjestelmä ja ohjaus: Tasainen ohjaus, vastaa hyvin komentoihin.
 5. Testaa käyttö- ja seisontajarru.
 6. Tarkista pesujärjestelmän säiliön täyttötaso.

Moottori/akku ja laturit

 1. Diesel: Tarkista polttoainetaso, älä täytä liikaa.
 2. Nestekaasu: Tarkista nestekaasujärjestelmän täyttötaso. Tarkista nestekaasusäiliön konsolin oikea asemointi.
 3. Nestekaasu: Suorita nestekaasujärjestelmän visuaalinen tarkastus ja hajun tarkastus.
 4. Tarkista moottoriöljyn taso, varo jos kuumaa.
 5. Tarkista jäähdytysnesteen taso, mutta älä koskaan kuumana.
 6. Tarkista trukki vuotojen varalta.
 7. Akku ja laturit

  1. Tarkista akun varauksen tila.
  2. Tarkista elektrolyyttitaso ja lisää tarvittaessa tislattua vettä.
  3. Tarkista akun napojen kiristys, puhtaus ja voitelu.
  4. Tarkista akun ja laturin liitännät.

Hydrauliikka ja nesteet

 1. Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn täyttötaso.
 2. Tarkista trukki vuotojen varalta (visuaalisesti), esim. vaihteisto, ohjaus, työhydrauliikka.

Sähköosat

 1. Tarkista sähköjärjestelmä, esim. valot, vilkut, varoitusyksiköt, pyyhkimet.
 2. LSP:llä varustetut trukit Varmista, että LSP:llä on valittu oikea lisävaruste.

Kuormannostojärjestelmä

 1. Tarkista haarukoiden varret ja salvat: oikein asennettu, ei vaurioita.
 2. Tarkista lisävarusteiden oikea toiminta. Noudata valmistajan käyttöohjeita.
Käyttöä edeltävä tarkistus älypuhelimella

Sähköinen käyttöä edeltävä tarkistus

Jos kuljettajilla on älypuhelimet, Linde Material Handlingin Pre-Op-Check-sovellus auttaa päivittäisten turvatarkistusten suorittamisessa. Kuljettajat voivat tarkistaa trukin käyttökunnon älypuhelimella tai tabletilla yksinkertaisesti. Paperisen lomakkeen sijasta logistiikkatyöntekijät vastaavat trukin tilaa koskeviin kysymyksiin kosketusnäytöllä. Trukkia tai varastonkäsittelylaitteistoa saa käyttää vasta, kun testi on läpäisty. Tämä on yksinkertainen ja nopea tapa parantaa turvallisuutta ja suorituskykyä.

Katso lisätietoja täältä