Käyttämäsi selain on vanhentunut. Päivitäthän selaimesi uusimpaaan versioon käyttääksesi sivustoa.

Sisälogistiikan räjähdyssuojaus

Turvallisesti vaarallisen alueen läpi
Linde Material Handlingin räjähdyssuojatut trukit

Räjähdysvaarallisia kaasu-, höyry- ja pölyseoksia voi muodostua useilla eri toimialoilla, kuten kemia, lääketeollisuus, elintarviketeollisuus, logistiikka ja kierrätys. Tällaisissa vaarallisissa ympäristöissä käytettävien teollisuustrukkien on oltava kattavasti räjähdyssuojattuja. Samaan aikaan niiden tulee olla yhtä tehokkaita ja ergonomisia, kuin muilla sisälogistiikka-alueilla.

Linde Material Handlingin räjähdyssuojaus on suunniteltu juuri näihin vaatimuksiin. Useista vastapainotrukeista, työntömastotrukeista, pinontatrukeista ja lavansiirtotrukeista on saatavilla räjähdyssuojattuja versioita. Ne täyttävät EU:n määräysten (EN 1755) ja ATEX-direktiivin (2014/34/EU) vaatimukset. Linde voi tarjota prosesseihin räätälöidyn trukkiratkaisun. Tämä merkitsee, että materiaalivirtaa voi käsitellä korkealla kapasiteetilla ja ergonomialla myös räjähdyssuojatuissa olosuhteissa.

Linde Material Handlingin koko räjähdyssuojattu valikoima

Räjähdyssuojaus A:sta Ö:hön

Linde tarjoaa laajan valikoiman sarjatuotantomallejaan räjähdyssuojattuina versioina erinäisiin ATEX-tiloihin räätälöityinä erinäisten toimialojen vaatimuksiin.

Linden räjähdyssuojattujen trukkien viisi toimialaesimerkkiä

Kemia, lääketeollisuus ja kosmetiikka

Varastosiirtojen ja kuljetusten lisäksi kemikaali- ja lääketeollisuuden tuotanto-osastoilla dekantoidaan, sekoitetaan ja hienonnetaan nesteitä ja kiintoaineita. Linde tarjoaa oikeat trukit näiden prosessivaiheiden vaatimuksiin. Esimerkiksi tynnyripidike tukee nesteen, kuten isopropanolin, turvallista ja tarkkaa dekantointia. Etäohjauksen avulla käyttäjä voi ohjata kallistusprosessia tynnyrin optimaalisella näkyvyydellä esimerkiksi sillalta. Määrä mitataan integroidulla vaa’alla.

Räjähdyssuojatut trukit sopivat kemikaaleja sisältäviin ympäristöihin

Elintarvike- ja juomateollisuus

Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa voi muodostua räjähdyskelpoisia kaasu- ja pölysekoituksia. Erittäin syttyviä höyryjä voi muodostua esimerkiksi tislauksessa haihtumisen aikana sekä puisiin tynnyreihin varastoinnin aikana. Tynnyreiden kuljetusta monimutkaistaa kuljettajan rajoitettu näkyvyys. Linde onneksi tarjoaa ATEX-tiloihin kattavat suojausominaisuudet, kuten kameran, punaiset varoitusviivat, BlueSpot™-toiminnon ja Linde Safety Guard -järjestelmän, joka hidastaa nopeutta automaattisesti muiden trukkien lähestyessä.

Juoma-alan räjähdysvaaralliset ympäristöt

Logistiikka

Vaarallisia aineita varastoidaan ja kuljetetaan koko tuotantoprosessin aikana aina raaka-aineiden varastoinnista siirtoon käsittelyä varten sekä valmiiden tuotteiden kuljetukseen ja varastointiin asti. Nämä logistiikkaprosessit tapahtuvat tuotantolaitoksissa, mutta logistiikan palveluntarjoajat varastoivat aineita yhä enemmän ulkoisissa varastoissa. Tällä alueella nopea läpimenoaika on lähes yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Sähköhaarukkatrukkien lisäksi Linde tarjoaa työntömastotrukkeja ja kapeakäytävätrukkeja nopeaa ja tehokasta varastointia ja keräilyä varten ATEX-tiloissa 2/22.

Räjähdysvaarallinen varastoalue

Öljy ja kaasu

Öljyn ja kaasun tuotannossa, jalostamoissa ja petrokemikaalilaitoksissa trukkeja käytetään usein ulkoilmassa. Täällä käytetään polttomoottorivastapainotrukkeja erilaisten olosuhteiden ja suurten etäisyyksien vuoksi. H50- ja H60-polttomoottoritrukkien ATEX-versiot ovat kestävän suunnittelun ja kuljettajan väsymystä vähentävän ergonomiansa ansiosta ihanteellinen valinta näihin käyttökohteisiin. Sisätiloissa paras valinta on käyttää suuren nostokapasiteetin sähköhaarukkatrukkeja.

Öljy- ja kaasuteollisuuden räjähdysvaarat

Kierrätys ja maanpuolustus

Hävityksen ja kierrätyksen aikana dekantoidaan nesteitä, tyhjennetään tynnyreitä ja kuljetetaan säiliöitä. Linden E25 – E35 -sähkötrukit auttavat varmistamaan turvallisen ja ergonomisen käsittelyn näissä käyttötarkoituksissa. ATEX-sertifioidut lisälaitteet, kuten tynnyripidikkeet, auttavat hävitysprosessissa. Teollisten trukkien käyttöön maanpuolustuksessa liittyy usein räjähdyskelpoisten materiaalien kuljetus ja ammusten hävittäminen. Linden räjähdyssuojatut trukit muodostavat turvallisen perustan tällaiselle toiminnalle.

Jätteiden hävitys

Oikea suojaus kaikenlaisiin mahdollisiin riskeihin

Räjähdysvaaran taso tuotantoalueella tai varastossa riippuu kahdesta tekijästä: Ensinnäkin on huomioitava sellaisen vaarallisen materiaalin määrä, joka yhdessä hapen kanssa muodostaa palavan seoksen. Toiseksi on huomioitava mahdollinen syttymisen lähde, joka voi tietyissä olosuhteissa laukaista räjähdyksen joutuessaan kosketuksiin kipinöiden tai kuumien pintojen kanssa. Teollisten trukkien sähköisten ja mekaanisten osien vuoksi ne voivat toimia syttymisen lähteinä, minkä vuoksi räjähdysvaarallisissa tiloissa vaaditaan määräysten mukaan erityisvalmisteiset laitteistot.

Linde tarjoaa räjähdyssuojattuja trukkeja kaikenlaisiin ympäristöihin, joissa esiintyy räjähdyskelpoisia ilmaseoksia ajoittain (tila 1/21) tai väliaikaisesti (tila 2/22). Tarkat vaatimukset on eritelty ATEX-tuotedirektiivissä (ATEX on lyhenne ranskankielisestä termistä ”Atmosphères Explosibles”) riippuen tilan tyypistä sekä kaasujen ja pölyjen räjähdysryhmistä ja lämpötilaluokista. Linde suorittaa kokeneena räjähdyssuojauskumppanina kaikki tarvittavat sertifioinnit ja trukkien laajamittaiset laaduntarkistukset. Yksittäisten kokoonpanojen lisäksi Linde sertifioi myös koko trukin tilaluokkaa 1 tai 21 varten.

Räjähdyssuojauksen varoitusmerkki ATEX-tiloihin

Kattava räjähdyssuojaus yhdestä lähteestä

Linde uskoo, että käyttäjien tulisi saada kaikki tuotteet ja palvelut yhdestä lähteestä. Tämä koskee erityisesti tietointensiivistä räjähdyssuojauksen toimialaa. Linde tarjoaa kattavat räjähdyssuojauspaketit, jotka täyttävät kaikki lakisääteiset vaatimukset. Ja toimituksen jälkeen Linde on valmiina tarjoamaan tukea laajan palveluverkkonsa avulla. Kansainvälisten räjähdyssuojausmääräysten mukaisesti koulutetut huoltoteknikot varmistavat, että trukki on aina käyttövalmiina. Palvelukumppanit ympäri maailman tarjoavat räjähdyssuojattujen trukkien varaosia 24/7 saatavilla olevasta varastosta.

Pyydä meiltä lisätietoja

Sarjatuotantotason räjähdyssuojaus

Linden räjähdyssuojatuissa trukeissa yhdistyvät sarjatuotantotrukkien hyödyt ja räätälöidyt räjähdyssuojausmenetelmät. Sähköosat, kuten moottori, ohjaus, anturit, kytkimet ja näytöt suojataan erinäisillä menetelmillä syttymistä vastaan.

Mekaniikka suojataan myös täysin. Kipinöiden muodostumista haarukoissa, jarruissa ja hydrauliikassa vältetään johdonmukaisesti. Muoviosat, kuten matot ja renkaat, suojataan sähköstaattisten varausten muodostumista vastaan. Lisäksi lämpötilan valvonnalla varmistetaan, että lämpötilat pysyvät enimmäisrajan alapuolella myös trukin ollessa täysin kuormitettuna.

Christophe Lautray, Myyntijohtaja
Monet eivät huomaa alun perinkään katselevansa räjähdyssuojattua trukkia. Ne ovat yhtä mukavia kuin sarjatuotantomallit ja niitä käytetään samalla tavalla. Eroavaisuudet eivät vaikuta suorituskykyyn.

Christophe Lautray, johtoryhmän jäsen, Chief Sales Officer (CSO), Linde Material Handling

Räjähdyssuojauksen innovatiiviset tekniikat

Linden sarjatuotanto- ja räjähdyssuojausosastojen läheisen yhteistyön ansiosta voidaan tarjota innovatiivisia avustusjärjestelmiä, suojausominaisuuksia ja erityisvarusteita lyhyessä ajassa myös ATEX-tiloissa käyttöä varten. Käyttäjät voivat valita omansa erinäisistä ominaisuuksista ja järjestelmistä. Tämä merkitsee, että kalustojen ylläpitäjät voivat tarjota kuljettajille saman käyttömukavuuden ja turvallisuuden sekä vakiomallisille että räjähdyssuojatuille trukeille. Tämä varustelun yhdenmukainen taso auttaa välttämään onnettomuuksia kattavasti.

Suojausratkaisujen esimerkki ATEX-tilassa

BlueSpot painesuojatussa kotelossa

BlueSpot tulelta suojatussa kotelossa

Lattiaan projisoitu sininen kohdevalo varoittaa jalankulkijoita ja muita trukkien kuljettajia trukkien lähestymisestä. Lue lisää BlueSpotista täältä.

Punaiset varoitusvalot merkitsevät turvallisen etäisyyden trukin ympärillä

ATEX-tilan 2/22 punaiset varoitusviivat

Punaiset varoitusviivat antavat jalankulkijoille selkeän signaalin pysyä riittävän kaukana haarukkatrukista.

Kalustonhallintalaitteisto painesuojatussa kotelossa

Kalustonhallinnan laitteisto tulelta suojatussa kotelossa

Linden connect-kalustonhallintajärjestelmä mahdollistaa aktiivisen käyttöoikeuksien ohjauksen ja käytön analytiikan. Lue lisää Linden connect-kalustonhallintajärjestelmästä täältä.

Merkityt ATEX-tilat auttavat välttämään törmäyksiä alueella.

Turvallisesti ATEX-tilan läpi

Silloinkin, kun käytössä on haarukkatrukkien ja kaluston korkeat turvallisuusstandardit, törmäyksiä voi tapahtua rajallisen näkyvyyden, epähuomion ja muiden tekijöiden vuoksi. Tällä voi olla huomattavat vaikutukset erityisesti ATEX-tilassa. Käyttämällä Linde Safety Guardia tämä jäännösriski voidaan minimoida luotettavasti. Avustusjärjestelmä havaitsee vaarat ja säätää tilanteeseen liittyvien trukkien nopeutta automaattisesti. Alhaisempi nopeus voidaan myös määritellä tietylle ATEX-tilalle tai tilan 2/22 kattamalle kokonaiselle hallille. Safety Guard mahdollistaa myös käyttörajoitukset ATEX-tiloissa. ATEX-yhteensopimattomien trukkien kuljettajille tiedotetaan ATEX-tilasta tehokkaalla ryömimisnopeustoiminnolla ja visuaalisilla signaaleilla.

Yksinkertainen ja tarkka tynnyreiden käsittely

Tynnyreiden käsittely on yksi yleisimmistä räjähdyssuojattujen pinontatrukkien käyttökohteista. Linde tarjoaa sekä manuaalisen että etäohjatun ratkaisun tynnyreiden turvalliseen käsittelyyn. Kumpikin versio sopii käyttöön vaarallisissa tilaluokissa 1 ja 21.

Hyötyjen pikakatsaus

Tuotteet

Linden räjähdyssuojatut trukit tarjoavat kattavat varusteet turvallisuuden ja ergonomian tueksi. Ne noudattavat ATEX-direktiiviä, ja niiden teho ja kustannustehokkuus ovat yhtä korkeatasoisia kuin sarjatuotantomalleilla.

Palvelut

Voit myös luottaa tehokkaaseen palveluverkkoon, kun käytät trukkeja räjähdysvaarallisissa tiloissa. Huoltoteknikkomme ovat erittäin hyvin koulutettuja kansainvälisten räjähdyssuojausmääräysten mukaisesti.

Innovaatio

Varmistamme aina, että johtavat tekniset avustusjärjestelmämme ja innovaatiomme ovat saatavilla myös räjähdyssuojattuina. Näin ollen voidaan tarjota enemmän turvallisuutta ja mukavuutta päivittäiseen tavaroiden käsittelyyn.

Me voimme auttaa, olipa sinulla sitten jo kokemusta vaarallisista tiloistasi ja niiden vaatimuksista tai vaikka etsisit vielä sopivia ratkaisuja ja neuvoja. Autamme mielellämme turvallisuuden parantamisessa.

Ota yhteyttä räjähdyssuojauksen asiantuntijoihimme jo tänään