Käyttämäsi selain on vanhentunut. Päivitäthän selaimesi uusimpaaan versioon käyttääksesi sivustoa.

Innovatiivinen Linde Steer Control -konsepti

Haarukkatrukkien ohjaamisen vallankumous
Innovatiivinen Linde Steer Control -konsepti Linde Material Handlingilta

Haarukkatrukin sujuvalla käytettävyydellä on entistäkin tärkeämpi rooli logististen prosessien toimivuuden ja käsittelytehokkuuden maksimoinnin kannalta. Trukin suorituskyvyn lisäksi ajomukavuudella ja intuitiivisella helppokäyttöisyydellä on kriittinen merkitys sille, kuinka nopeasti ja tehokkaasti kuljetus- ja varastotehtävät voidaan hoitaa. Linde Material Handlingin mullistava Linde Steer Control korvaa klassisen ohjauspyörän ja vie ergonomian, käyttäjäystävällisyyden ja ajamisen miellyttävyyden täysin uudelle tasolle.

Haarukkatrukin ohjaimet: ihmisen ja koneen välinen rajapinta

Linde on aina haarukkatrukkeja kehittäessään kiinnittänyt erityistä huomiota sujuvaan vuorovaikutukseen trukin ja kuljettajan välillä. Kuljettajan työpisteen suunnittelulla on keskeinen rooli. Sen tulisi maksimoida ajo- ja käyttömukavuus ja minimoida samalla fyysinen rasitus. Tästä näkökulmasta trukin ohjausjärjestelmä on erityisen tärkeä. Tämän vuoksi Linden trukeissa käytetään toimivaksi todettua ohjausjärjestelmää, joka koostuu kahdesta polkimesta ja Linde Load Controlista ja

Linde Steer Control on saatavilla seuraaville trukeille:

jonka ansiosta trukkien ohjaaminen onnistuu helposti, tarkasti ja intuitiivisesti.

Linde Steer Control on Linden seuraava, looginen askel kohti kuljettajan ja trukin entistäkin tiiviimpää yhteyttä. Tämän innovatiivisen konseptin ergonomiset hyödyt ovat tärkeitä etenkin tehokäyttäjille, jotka viettävät suuren osan työpäivistään haarukkatrukin ohjaamossa.

Linde Material Handlingin kehittämä Linde Steer Control -ohjaussauva tarjoaa tinkimätöntä ohjattavuutta.

Linde Steer Control: tinkimätöntä ohjattavuutta

Linde Steer Control esittelee täysin uraauurtavan tavan ohjata haarukkatrukkia. Innovatiivinen järjestelmä korvaa perinteisen ohjauspyörän joko ohjauskiekolla tai -sauvalla, joka integroidaan vasemmalle puolelle lisättävään käsinojaan. Tämä mahdollistaa ohjauspylvään poistamisen sekä ohjaamisen huomattavasti pienemmin kädenliikkein, mikä puolestaan vähentää kuljettajan fyysistä rasitusta, parantaa haarukoiden etuosien näkyvyyttä ja tarjoaa muitakin selkeitä etuja. Jotta jokainen liike olisi mahdollisimman tarkka, Linde Steer Control säätää ohjauselementtien herkkyyttä automaattisesti trukin nopeuden mukaan. Trukki siis reagoi samanlaisiin kädenliikkeisiin tilanteen vaatimalla tavalla: Mitä nopeammin trukki kulkee, sitä pienempi on pyörien kääntökulma. Mitä hitaampi ajonopeus, sitä suurempi kääntökulma.

Oikeanlaisen ohjaustavan valinta: ohjauskiekko vai -sauva?

Lindeltä on saatavilla kaksi erilaista Linde Steer Control -versiota haarukkatrukkien eri sovelluksia varten. Sekä ohjauskiekolla että -sauvalla on omat sovelluskohtaiset etunsa:

Ohjauskiekko

Ohjauskiekko muistuttaa perusteiltaan klassista ohjauspyörää. Yhtäläisyyksien takia ohjauskiekon käytön opettelu on aloittelijalle huomattavasti ohjaussauvaa vaativampaa. Ohjauskiekkoa suositellaan vakiona, sillä se on optimaalinen valinta keskivertokäyttäjälle haarukkatrukin arkipäiväisissä sovelluksissa, kuten varastointi- ja keräilytehtävissä.

Ohjaussauva

Ohjaussauvan vahvuudet pääsevät esiin erikoisemmissa toimintaolosuhteissa. Se mahdollistaa nopeat ja terävät käännökset, joista on hyötyä ahtaissa tiloissa ja ajettaessa toistuvasti lyhyitä ja kaartelevia reittejä pitkin. Kun

ohjaussauva vapautetaan, trukin pyörät palaavat automaattisesti suoraan eteenpäin osoittavaan asentoon. Tästä on apua erityisesti silloin, kun kuljettajan on ajettava usein pitkissä ja kapeissa käytävissä. Pyörien automaattinen palautuminen suoraan eteenpäin on eduksi myös käynnistyksessä ja työnnettäessä kuormaa suoraa linjaa pitkin, mikä on usein tarpeen pino- ja juomavarastoissa sekä paperinkierrätyksessä.

Yhtä trukin kanssa

Linde Steer Control täydentää Linden toimivaksi todettua ohjauskonseptia, joka koostuu kahdesta polkimesta ja Linde Load Controlista. Näiden kolmen ohjausmenetelmän yhteistyön ansiosta kuljettaja voi tuntea olevansa täysin yhtä trukin kanssa. Polkimet mahdollistavat tasaisen kiihdytyksen ja nopeat käännökset. Oikealla kädellään kuljettaja käyttää Linde Load Controlia, joka ohjaa kaikkia olennaisia maston toimintoja. Vasemmalla kädellään hän puolestaan voi kääntää trukkia eri suuntiin Linde Steer Controlin kautta.

Erityisen hyödyllinen tehokäyttäjille

Linde Steer Control auttaa ohjaamaan trukkia pienemmin kädenliikkein, mikä parantaa ergonomiaa huomattavasti. Fyysisen rasituksen ehkäisyllä on suuri merkitys etenkin intensiivisessä käytössä, jossa kuljettaja voi ajaa trukkia yhtäjaksoisesti useiden tuntien ajan. Parannettu ergonomia ja helppokäyttöisyys auttavat myös tehostamaan tuottavuutta yleisellä tasolla: Kuljettajat voivat työskennellä pidempään keskittyneesti ja ilman vaivoja, minkä lisäksi hitaasti paranevista fyysisistä vammoista johtuvat poissaolot vähenevät.

Ohjauskiekko Linde Steer Control -järjestelmässä
Linde Steer Controlin ohjaussauvaversio
Linde Steer Control -järjestelmällä varustettu E30-sähköhaarukkatrukki Linde Material Handlingilta
Ohjauskiekko Linde Steer Control -järjestelmässä
Linde Steer Controlin ohjaussauvaversio
Linde Steer Control -järjestelmällä varustettu E30-sähköhaarukkatrukki Linde Material Handlingilta

Täysin uudenlainen ajokokemus

Linde Steer Control optimoi trukin ergonomiset ominaisuudet ja ehkäisee kuljettajan fyysistä rasitusta. Se tarjoaa seuraavat ergonomiset edut:

Pienemmät kädenliikkeet

Koska klassinen ohjauspyörä on poistettu ja trukin ohjaimet on integroitu lisättyyn käsinojaan, kuljettajan käsivarsi voi levätä rennossa asennossa koko ajan. Trukkia käännetään yksinomaan hienovaraisin kämmenliikkein. Käsivarren minimaalinen liikerata keventää etenkin olkapäähän ja kyynärpäähän kohdistuvaa rasitusta, mikä kasvattaa käyttömukavuutta merkittävästi.

Parantaa jaksamista töissä

Huomattavasti pienemmät kädenliikkeet ehkäisevät ohjauskäden väsymistä ja toispuolista rasitusta. Tästä on hyötyä etenkin tehokäyttäjille, jotka viettävät suuren osan työajastaan haarukkatrukin ohjaamossa. Toistuvien ohjausliikkeiden aiheuttama fyysinen rasitus on myös minimoitu. Kuljettajat voivat käsillä olevasta tehtävästä riippumatta tehdä töitä keskittyneesti, ilman häiriöitä ja käsittelytarkkuuden kärsimättä koko työvuoronsa ajan.

Vähentää henkistä kuormitusta

Koska Linde Steer Control minimoi kääntämiseen tarvittavat liikkeet, kuljettaja voi keskittyä täysin trukin ohjaamiseen.

Ergonomiatutkimus: vähemmän liikkeitä, vähemmän rasitusta

Vuonna 2022 Linde teetti käyttäjätutkimuksen yhdessä RWTH Aachenin autotekniikan instituutin ja fka GmbH:n kanssa voidakseen osoittaa Linde Steer Controlin ergonomiset hyödyt tieteellisesti. Tutkimukseen osallistui 24 koekuljettajaa, joista useimmat ajavat haarukkatrukkia päivätyössään. Tutkimuksen tulosten mukaan ohjauskiekon ja -sauvan edut ovat kiistattomat. Liikeanalyyseissa todetaan selkeästi, että kumpikin versio vähentää ohjauskäden liikkeitä perinteiseen Linde-ohjauspyörään verrattuna.

Tutkimuksessa kuljettajat ajoivat läpi kahden identtisen radan, joilla heidän täytyi ajaa suoraan eteenpäin, tehdä kaarroksia ja tarkkoja liikkeitä, nostaa, laskea ja pinota tavaroita sekä suorittaa muita tyypillisiä ohjaustehtäviä. Olkapään, kyynärpään ja ranteen liikeradan määrittämiseen tarvittavaa materiaalia kerättiin kuvaamalla käsiä ja ylävartaloa erikoislaatuisella kameralla. Tulos: olkapäätä liikutettiin 25 prosenttia vähemmän ja kyynärpäätä jopa 45 prosenttia vähemmän. Tämä merkitsee huomattavasti pienempää rasitusta olkapään ja kyynärpään nivelille sekä lihaksille niskaan saakka.

Liikeanalyysin tulokset täsmäävät subjektiivisten ajokokemusten kanssa. Kuljettajat kertoivat esimerkiksi huomanneensa, että ohjauskiekon ja -sauvan hartioihin ja käsivarsiin kohdistama rasitus oli merkittävästi Linde-ohjauspyörää vähäisempää.

Optimoitu näkymä, joka hyödyntää Linde Steer Control -järjestelmää Linde Material Handlingilta

Näkyvyys ja turvallisuus

Linde Steer Control tekee perinteisestä ohjauspyörästä tarpeettoman. Se poistaa ohjauspylvään tarpeen ja parantaa näkyvyyttä tuulilasin ja haarukoiden etuosien välillä. Tämä puolestaan helpottaa maassa olevien kuormien nostamista.

Tulevaisuuden ohjausjärjestelmä: turvallisuuden perustana Steer-by-Wire-teknologia

Linde Steer Control perustuu Steer-by-Wire-teknologiaan, joka muuntaa kuljettajan ohjauskomennot sähköisiksi signaaleiksi ja välittää ne hydraulisille ohjauselementeille. Tämän ansiosta trukin pyöriä voidaan kääntää, vaikka ohjauselementti ei ole mekaanisesti kytköksissä ohjausakseliin. Linde on kehittänyt Steer Controlia varten innovatiivisen turvallisuuskonseptin, joka varmistaa trukin ohjausjärjestelmän vikaturvallisen toiminnan kaikissa olosuhteissa mekaanisen yhteyden puutteesta huolimatta.